Archiwum dnia: 3 listopada 2023

Portret pani Jesieni

   30 października, na zakończenie Miesiąca Bibliotek Szkolnych,  w jesiennej scenerii biblioteki szkolnej odbyło się  spotkanie z uczniami klas 0- 3. Dzieci miały wykonać portret pani jesieni inspirowany  utworami: „Idzie Jesień”  T. Śliwiaka,  „Jesień u fryzjera ” D. Gellnerowej oraz opowiadaniem „O gościach, co nie przyszli na ucztę” L. Krzemienieckiej ( fragment książki „Z przygód krasnala Hałabały”). 

Po przywitaniu i wysłuchaniu utworów literackich o jesieni, dzieci zabrały się do pracy: młodsze w grupach przygotowywały duży portret pani Jesieni, starsi uczniowie pracowali indywidualnie. Nad wszystkimi czuwały panie:  p. Agnieszka Goch, p. Ilona Puchacz, p. Karolina Rzęzawa,  p.Paulina Karamon.

A oto efekty spotkania… i autorzy portretów pani Jesieni:

          Podczas spotkania został zostały  ogłoszone wyniki konkursu plastycznego na zakładkę do książki.  Zwyciężył Szymon Szelest, uczeń klasy II, którego praca była nie tylko oryginalna, ale wyróżniała się  także starannością i estetyką wykonania.Drugie miejsce zajęła Zosia Lityńska, uczennica klasy II,   trzecie Nikola Zaręba – także uczennica klasy II.

Wyróżnienia: 

 • Wojtek Goch, uczeń klasy III,
 • Ola Jakóbczak , klasa II,
 • Martyna Pikuła, klasa III,
 • Oliwia Zarzeczna, klasa III.

Uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki rzeczowe, a ich piękne zakładki będą prezentem dla uczniów klasy I podczas planowanego na  przyszły semestr pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej.

 Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali  słodką  niespodziankę: cukierki.

 

W bibliotece kwitnie kreatywność i wyobraźnia!

Od kilku lat tradycją naszej szkoły są w październiku obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W tym roku hasło MMBS brzmi: Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”. Z tej okazji zapraszamy Uczniów do wzięcia udziału w różnych AKCJACH i KONKURSACH:

 Na początek: „Co czytali nasi nauczyciele, gdy byli dziećmi?”   – wystawa prezentująca ulubione książki z dzieciństwa  naszych pedagogów. Na pewno będzie wiele niespodzianek.

Nie zabraknie również konkursów…

Konkurs „ Zakładka do książki” 

Regulamin

 • Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.

 • Cele konkursu

Celem konkursu jest:
– rozbudzanie zainteresowania uczniów książką i czytaniem,
– rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych wśród uczniów,
– rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
– kształtowanie poczucia estetyki,
– prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

 • Zadanie konkursowe

Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać zakładkę do książki.

 • Zasady uczestnictwa
 1. Konkurs jest skierowany do uczniów kl. 1 – 3.
 2. Praca konkursowa powinna być wykonana w domu lub w klasie, indywidualnie i samodzielnie.
 3. Praca ma mieć postać dwustronnej zakładki do książki. Kształt pracy jest dowolny. Maksymalny format: 7 x 22 cm.
 4. Zakładka może być wykonana dowolną techniką plastyczną.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.
 6. Prace należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
 • Warunki uczestnictwa
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów promocyjnych i innych zgodnych z działalnością biblioteki
 2. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
 3.   Termin dostarczenia prac upływa 27 października.
 4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 31 października. Rozdanie nagród odbędzie się w bibliotece szkolnej.
 • Kryteria oceny prac:

 – pomysłowość,

– oryginalność ujęcia tematu,

– estetyka wykonania pracy,

– samodzielność wykonania,

– walory artystyczne.

 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

 


KONKURS fotograficzny pt. „ Pokaż się ze swoją biblioteczką”

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV-VII

Cele konkursu:

 • upowszechnianie czytelnictwa,
 • zachęcanie uczniów do kreatywnego myślenia,
 • uświadamianie uczniom, że czytelnictwo jest jedną z ważniejszych metod samokształcenia.

Zasady konkursu:

Każdy z Was na pewno posiada w domu własną biblioteczkę. Konkurs jest okazją do pokazania takiego  księgozbioru. Możecie zaprezentować go w całości lub wyeksponować  wybrane lub najważniejsze -według Was- książki. Istotne, żeby  przedstawić  je w niecodzienny sposób ( niech to nie będą książki stojące w jednym rzędzie na półce). Uruchomcie wyobraźnię  i stwórzcie niecodzienną biblioteczkę. To Wy decydujecie, jak ona będzie wyglądała. Następnie wykonajcie jej zdjęcie, ale nie zapomnijcie, że musi ono również przedstawiać Was. Liczę na Waszą kreatywność i pomysłowość.

Kryteria oceniania:

 • kreatywne i twórcze podejście do tematu,
 • oryginalność,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

Terminy i zasady zgłaszania prac:

Uczestnik może przesłać tylko jedną fotografię na adres krystyna114@2poczta.fm w tytule e-maila wpisać: BIBLIOTECZKA

Termin przyjmowania zdjęć upływa 31 października 2023r.

Wybrane prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, a udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację zdjęcia z wizerunkiem ucznia.

Komisja Konkursowa  powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  06.11.2023r. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły.

Nagrody

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na apelu podsumowującym pierwszy semestr nauki.


KONKURS PLASTYCZNY pt. „ Biblioteka- tu kwitnie wyobraźnia”

Dla tych, którzy nie chcą  robić zakładki lub zdjęcia ze swoją biblioteczką:

Uczestnicy akcji: dwie kategorie:

 • klasy I-III, hasło : „ Książka moim przyjacielem”
 • klasy IV-VIII, hasło: „Biblioteka- tu kwitnie wyobraźnia”.

Cele konkursu:

 • upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych,
 • zachęcanie uczniów do kreatywnego myślenia,
 • uświadamianie uczniom, że czytelnictwo jest jedną z ważniejszych metod samokształcenia,
 • rozbudzanie talentów plastycznych.

Zasady konkursu:

 • konkurs polega na wykonaniu przez uczestników pracy plastycznej w myśl haseł konkursu,
 • pracę należy wykonać na kartce z bloku technicznego o formacie A3 lub A4,
 • technika pracy dowolna ( farby, papier, tektura, bibuła, elementy przestrzenne),
 • uczeń ma prawo zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Kryteria oceniania:

 • kreatywność i pomysłowość,
 • twórcze podejście do tematu,
 • estetyka pracy.

Terminy i zasady składania prac:

 • praca na odwrocie musi zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą,
 • prace należy składać w bibliotece szkolnej do 31 października 2023r.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 06.11.2023r., informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły.

 Nagrody

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na apelu podsumowującym pierwszy semestr nauki.

 Będą także spotkania w bibliotece, kiermasz taniej książki, słodki upominek dla wypożyczających książki,  czytanie na dywanie i wiele, wiele innych.