Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…

W dniu dzisiejszym połączyliśmy trzy bardzo ważne uroczystości.

Pierwszą z nich był XXIII Dzień Papieski. Następnie uczniowie klasy I złożyli uroczyste Ślubowanie i w obecności swoich rodziców oraz całej szkolnej społeczności zostali pasowani przez Panią Dyrektor Marię Stępień na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości. Spotkanie było również okazją do podziękowania nauczycielom i pedagogom, ale i pracownikom oświaty za codzienną pracę i nieustającą gotowość do kształtowania przyszłych pokoleń.  Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował humorystyczny występ oraz słodkie upominki. Serdeczności dla pedagogów popłynęły również ze strony Pani Dyrektor oraz Rady Rodziców.