Archiwum miesiąca: styczeń 2018

Nasi najlepsi

Wprawdzie konkurs biblioteczny na najlepszego Czytelnika Roku trwa do końca maja, ale już dziś, na zakończenie I semestru  przedstawiam listę uczniów z poszczególnych klas, którzy do tej pory wypożyczyli i przeczytali najwięcej książek:

klasa I – Mateusz Śnios – 14 książek,

klasa III – Katarzyna Mańka – 13 książek,

klasa IV – Agnieszka Wtykło – 11 książek,

klasa VI – Wiktoria Majewska – 8 książek.

Wyróżnionym serdecznie gratuluję i życzę dalszej pasji czytania.

 

Wyniki klas przedstawiają się następująco:

I miejsce: klasa I i III – średnia na jednego czytelnika 8,33 przeczytanych książek,

ilość wypożyczeń – 50 książek,

II miejsce : klasa VI – średnia na jednego czytelnika  7 przeczytanych książek,

ilość wypożyczeń – 35 książek,

III miejsce: klasa IV – średnia na jednego czytelnika  5,77 przeczytanych książek,

ilość wypożyczeń – 52 książki.

 

 

Konkurs na najładniejszą salę lekcyjną

Zorganizowany przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Natuczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy W ROKU SZKOLNYM 2017/18

REGULAMIN KONKURSU :

I Cele konkursu :

 •  stworzenie w salach klimatu i atmoswery sprzyjających nauce,
 • świadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne,
 •  motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy.

II ADRESACI KONKURSU :

–  adresataci konkursu są wszyscy uczniowie Publiczej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy ( oddziały ,,0” , I/III, IV,  VI )

III CZAS TRWANIA KONKURSU :

12  lutego – 10 czerwca 2018 r.

IV ZASADY KONKURSU :

 1. Sale lekcyjne oceniać będzie co mieciąc, począwszy od lutego do czerwca, komisja konkursowa, w skład której wejdą : – wybrany nauczyciel, który nie ma wychowawstwa – wybrany nauczyciel z Samorządu Uczniowskiego, – rodzic

W konkursie ocenie podlegać będą : 

*CZYSTOŚĆ I ESTETYKA ORAZ ZAANGARZOWANIE CAŁEJ KLASY  1-5 PKT        
 • Czy uczniowie dbają o czystość swojej  sali ( ławki, ściany, parapety , meble)?
 •   Czy w klasie jest kosz na śmieci, czysta gąbka, itp ?
 • Jak ustawione są ławki ?

Tutaj na podstawie wyglądu klasy komisja zwróci uwagę na to, czy udział w opiece nad salą sprawuje cała klasa.

MOZNA ZDOBYĆ OD 1 DO 5 PUNKTÓW.                                  

  *GAZETKI KLASOWE 1-7 PKT.           
 • Czy gazetki klasowe są aktualne, ciekawe i estetyczne?
 •      Czy gazetki zwracają na siebie uwagę,przyciągają i zachwycają ?
  *WYSTRÓJ SALI (w tym wystrój świąteczny ) 1-10 PKT. ORAZ ATRAKCYJNE POMYSŁY NA  DEKORACJĘ.                     
 •    Czy w sali panuje przyjemny nastój ?
 •     Czy dekoracje i inne materjały sprzyjają efektywnej  nauce ?
 •         Czy uczniowie mogą czuć sie w niej dobrze ?
      *KWIATY 1-5 PKT.       
 •    Czy kwaity prawdziwie zdobią salę ?
 •    Jaka jest ilość kwiatów, ich wygląd, rozmieszczenie i jakość doniczek.

   V. Po każdym miesiącu zostaną ogłoszone wyniki na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.                   

Nagrody                                

     W konkursie przewidziano natsępujące nagrody:      

  I miejsce– nagroda pieniężma -200zł.                                  

Wyróżnienie{-a}- słodycze dla wszystkich uczniów klasy.