Archiwum miesiąca: wrzesień 2018

Dzień chłopaka

Jak wszystkim wiadomo 30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. I w naszej szkole nie mogło zabraknąć, by nasi młodsi i starsi chłopcy mogli świętować swój dzień. W dniu dzisiejszym z tej okazji Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem opiekunki p. Anny Bacy, zorganizował apel, na którym Pani Dyrektor złożyła życzenia chłopcom, a następnie przewodnicząca SU przedstawila wiersz swojego autorstwa z dedykacją dla swoich kolegów.
Nie mogło zabraknąć również upominków i tak oto koleżanki, a także Pani Dyrektor obdarowały swoich kolegów-od przedszkolaka do starszaka.
Na zakończenie zaśpiewaliśmy 100 lat i po tak miłym spotkaniu wszyscy wrócili do swoich klas na lekcje.

Dzień głośnego czytania

29 września obchodziliśmy Dzień Głośnego Czytania. W naszej szkole wychowawczynie klasy I i II: p. Anna Baca i p. Aneta Śnios dziś czytały fragmenty książki R. Piątkowskiej o zabawnych przygodach słodziaków.  W ramach obchodów Dnia Głośnego Czytania od czwartku przez kolejne 21 dni dzieci wraz ze swoimi Rodzicami, Opiekunami, Dziadkami będą czytały w domu przynajmniej 10 minut codziennie, za co otrzymają od swojej pani wychowawczyni kolorowe naklejki Gangu Słodziaków.

Regulamin Międzyszkolnego konkursu „Historia rodzinna”

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy, Bystrzyca 137, 23-213 Zakrzówek tel. (81) 503 22 64
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Zakrzówek.
3. Informacje o konkursie są na stronie internetowej szkoły www.pspbystrzyca.pl
4. Każdy uczestnik ma prawo do zapoznania się z regulaminem konkursu i kryteriami oceny prac konkursowych.

II Cele konkursu

1. Uczczenie Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej.
3. Uświadomienie związku pomiędzy historią Ojczyzny i jej wpływem na losy rodziny.
4. Wzbudzenie szacunku dla lokalnych bohaterów wydarzeń historycznych.
5. Rozwijanie uzdolnień literackich oraz dbałość o piękno języka ojczystego.

Czytaj dalej Regulamin Międzyszkolnego konkursu „Historia rodzinna”

Szkolny konkurs literacko- plastyczny „Pamiątka, która mówi… – Święty Jan Paweł II we wspomnieniach dzieci i dorosłych ”

II edycja Szkolnego konkursu literacko-plastycznego  dla uczniów PSP w Bystrzycy

Cele:      

– pogłębienie wśród uczniów wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości świętego Papieża – Polaka

– wzmacnianie więzi międzypokoleniowych

– doskonalenie formy pisemnej uczniów

– rozwijanie wyobraźni oraz  aktywności twórczej uczniów.

Zasady konkursu

Organizatorem konkursu jest PSP w Bystrzycy. Konkurs jest adresowany do dwóch grup wiekowych:

– uczniowie edukacji wczesnoszkolnej

– uczniowie klas IV-VII

Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I i II oraz uczniowie klas IV-VII

Prace należy złożyć do p. katechetki Anny Bacy – do 5 października 2018r
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się10 października 2018r. Każdy uczestnik przygotowuje samodzielnie jedną pracę na podany temat: „Pamiątka, która mówi –św. Jan Paweł II we wspomnieniach dzieci i dorosłych”

Klasy edukacji wczesnoszkolnej:      

Uczniowie przygotowują jedną pracę plastyczną o formacie A4 techniką dowolną (kredki, flamastry, pastele, wyklejanka itp.). Praca ma przedstawiać wybraną pamiątkę po Janie Pawle II, którą dziecko bądź jego najbliżsi posiadają. Nazwa pamiątki powinna być umieszczona na dole strony pracy dziecka.

Klasy IV-VII:     

Uczniowie opisują wybraną pamiątkę po Janie Pawle II, którą uczeń lub jego najbliżsi posiadają. Praca powinna zawierać informacje: nazwa pamiątki, jakie były okoliczności nabycia pamiątki, kto jest jej właścicielem, dlaczego właśnie tę pamiątkę zdecydowałeś/aś się opisać oraz ciekawostki z nią związane. Długość pracy pisemnej max. 2 strony A4.

Każda praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje na odwrocie:
imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa.

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

Otrzymaliśmy 24 książki historyczne dotyczące Lubelszczyzny!

W dniu wczorajszym dzięki ogromnemu wysiłkowi Pana Dariusza Wajsa- naszego historyka, otrzymaliśmy 24 książki o tematyce historycznej dotyczącej Lubelszczyzny. Jest to akcja prowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej o/Lublin, a wśród 50 instytucji, które miały okazję skorzystać z owej oferty jest nasza szkoła.
Serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi za te starania, dzięki czemu możemy wzbogacić księgozbiór biblioteczny.

 

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

          Już po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zakrzówku Narodowym Czytaniu. W roku stulecia odzyskania niepodległości  była czytana, niełatwa dla szkół podstawowych, powieść Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”. Jednak wybór tej książki jest jak najbardziej słuszny, gdyż mówi ona o początkach tworzenia młodego państwa po odzyskaniu niepodległości.

Młodzież z Gminnego Teatru   „Scena św. Mikołaja” pod kierunkiem p. Marii Stępień wprowadziła zebranych w klimat powieści, prezentując kilka kluczowych scen z utworu S. Żeromskiego. Był to niezwykle piękny spektakl.  Wśród aktorów znaleźli się również nasi uczniowie, co widać na załączonych zdjęciach.

Następnie przedstawiciele Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele,  p. dyrektor GBP, młodzież szkolna, nauczyciele i rodzice  rozpoczęli czytanie powieści. Naszą szkołę reprezentowali: p. Magdalena Zarzeczna, p. Dariusz Wajs, Natalia Kliza z klasy VII oraz Marcin Czerniak i Kuba Gumiński z klasy V.