Archiwum miesiąca: wrzesień 2020

Jesienny parasol

„Człowiek ze złotym parasolem”

Żółtą drogą, zielonym polem
szedł raz człowiek pod parasolem
i uśmiechał się mimo słoty,
bo parasol był cały złoty,
coś mu śpiewał, bzykał jak mucha,
śmieszne bajki plótł mu do ucha…

I ten deszcz tak padał i padał,
a parasol gadał i gadał,
a ten człowiek mu odpowiadał.
I oboje byli weseli,
choć się wcale nie rozumieli,
bo ten człowiek gadał po polsku,
a parasol – po parasolsku…

/Danuta Wawiłow/

smart
smart
smart

Narodowe Czytanie „Balladyny”

         11 września w naszej szkole miała miejsce kolejna edycja Narodowego Czytania. Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie klas IV -VII  i nauczyciele czytali „Balladynę” J. Słowackiego – dramat o  władzy, winie i karze, o  dobru i złu na świecie. Wydarzenie przygotowała p. Krystyna Kucharczyk, a wystąpili jako:

Pustelnik – p. Dariusz Wajs,

Książę Kirkor – Kuba Gumiński i Bartek Kołtun,

Balladyna – Karolina Piekarz i Zuzanna Cur,

Alina – Martyna Goch i Agnieszka Wtykło,

Wdowa – Ola Piekarz,

Goplana – p. Aneta Śnios i p. Magdalena Tylus,

Grabiec – p. Jerzy Łukasik,

Chochlik – Mateusz Śnios i Maciek Lityński,

Skierka – Emilia Zatorska, Marcin Czerniak i Kacper Kliza,

Filon – Kacper Drelich,

Kanclerz  – Daniel Matysiak.

      Każdy uczestnik przygotował rekwizyt lub przebranie, dzięki czemu czytanie trudnego  tekstu dziewiętnastowiecznego poety, pozwoliło „oswoić się” z rolą i ubarwić ją. Wszystkim należą się słowa uznania, gdyż z zaangażowaniem podeszli do zadania. W finałowej scenie wystąpiła pani Dyrektor Maria Stępień, która stworzyła niezmiernie  wzruszającą  postać Wdowy.   

Narodowe Czytanie „Balladyny” w naszej szkole  było  niesamowitym przeżyciem!

 

W naszym przedszkolu

„Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,
Idą do przedszkola z rodzicami dzieci.
W przedszkolu zabawek i książek bez liku,
Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku.
Razem z naszą Panią, pilnie się uczymy.
Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.
Powiem Wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu…
Że my się czujemy jak u siebie w domu!”

/B. Szelągowska /

 

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w okresie pandemii COVID -19

      Biblioteka szkolna serdecznie wita w nowym roku szkolnym 2020/2021. Miło nam donieść o kilku zmianach.  Po pierwsze –  księgozbiór   powiększył się o  nowe książki, zakupione dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to  priorytet 3:  ” Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”, dlatego czeka nas w tym roku wiele zadań i przedsięwzięć czytelniczych. Będzie się działo! Książki już czekają na półkach na swoich czytelników! Zapraszamy!

Zmiany dotyczą również funkcjonowania biblioteki szkolnej i pracy nauczyciela bibliotekarza, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 biblioteka funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.
Celem procedur jest:
 • zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
 • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników

 • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
 • Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
 • W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 • W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):
 1. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
 2. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
 3. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 • Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą
  w szkole.

Obowiązki bibliotekarzy

 • Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
 • W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 • Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty
  w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI

 • Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają
  im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
 • Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
 • Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line.
 • Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
 • Nauczyciele bibliotekarze czytają uczniom w czasie rzeczywistym on-line.
 • Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami,
  aby wspomagać proces dydaktyczny.
 • Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk
  i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
 • Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
 • linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: gov.pl, wolnelektury.pl,
 • linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych,
 • informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci.