O nas

KILKA KART Z HISTORII SZKOŁY:
  •  Istnienie szkoły we wsi Bystrzyca datuje się na rok 1913.  W roku 1956 został wybudowany barak, który pełnił funkcję szkoły, a kierownikiem  od 1957 r. był p. Aleksander Machulak.  1 września 1965 r. został oddany do użytku nowy budynek szkoły, który powstał dzięki staraniom dyrektora szkoły i ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców wsi. Szkoła w Bystrzycy była najnowocześniejszą placówką oświatową w gminie Zakrzówek.
  •  Od 1 września 2011 roku na podstawie uchwały Rady Gminy Zakrzówek z dnia 26 maja 2011 r. szkoła została przekazana do prowadzenia Stowarzyszeniu Społeczności Wiejskiej „Nasza Szkoła” w Bystrzycy.

Nasza szkoła ma ponad stuletnią historię, w obecnym budynku uczą się dzieci i młodzież od ponad 50 lat. Mury szkoły opuściły tysiące absolwentów,  zajmujących znaczące  stanowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki, różnych służbach, w oświacie
i kulturze. Nauczyciele na czele z dyrektorami zapewnili tu kilku pokoleniom mieszkańców Bystrzycy Dobry Start do dalszego kształcenia i przygotowali do dorosłego życia. Ta szkoła jest jedynym i bardzo ważnym centrum życia szkolnego, ale także społecznego
i kulturalnego wsi.

Gwarantujemy  dobry start dla Państwa Dziecka i zapewniamy:

  • Profesjonalną i indywidualną diagnozę zdolności i potrzeb edukacyjnych każdego przedszkolaka i ucznia.
  • Efektywne i nowoczesne  nauczanie.
  • Solidne przygotowanie do następnych etapów kształcenia.
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz fachową opiekę w świetlicy.
  • Zindywidualizowaną pracę z każdym przedszkolakiem i uczniem.
  • Aktywny udział dzieci, rodziców i opiekunów w wydarzeniach artystycznych
    w środowisku lokalnym.

 

KADRA PEDAGOGICZNA:


Pani Maria Stępień
Absolwentka UMCS w Lublinie, mgr filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, dyrektor szkoły od 1.08.2016r. Od zawsze lubi pracę z uczniami,
a źródłem satysfakcji są  kontakty z twórczymi ludźmi, zarówno młodymi, jak i dorosłymi. Założyła Gminny Teatr „Scena świętego Mikołaja”
w Zakrzówku i przygotowała  9 premierowych spektakli. Jest wiceprezesem Nauczycielskiego Towarzystwa Regionalnego „Skarby Lubelskie” w Lublinie.  Koordynuje projekty z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich współfinansowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku. Interesuje się psychologią i literaturą współczesną.Pani Aneta Śnios
Absolwentka UMCS w Lublinie, mgr  edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni  klasy III. W naszej szkole pracuje od 2011 roku. Prawdziwą satysfakcję daje jej każde małe i duże osiągnięcie ucznia. Obecnie odbywa studia podyplomowe na kierunku: Logopedia. Lubi pracę z dziećmi i przyrodę.Pani Anna Baca
Absolwentka KUL-u, mgr nauk o rodzinie. Obecnie odbywa studia podyplomowe, kierunek: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Wychowawca oddziału przedszkolnego („0”) i katecheta. Interesuje się poradnictwem rodzinnym, pracą z dziećmi i muzyką.Pani Agnieszka Goch
Absolwentka KUL Jana Pawła II– Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie, wychowawczyni oddziału przedszkolnego. Pracę zawodową w PSP w Bystrzycy rozpoczęła w 2011r. jako nauczyciel edukacji przedszkolnej. Interesuje się różnymi technikami plastycznymi i rękodziełem artystycznym.Pani Krystyna Kucharczyk
Absolwentka UMCS w Lublinie, mgr filologii polskiej, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel- bibliotekarz, wychowawczyni klasy V. Pracę w naszej szkole rozpoczęła w 1985r. Całe życie zawodowe i osobiste związała  z Bystrzycą i szkołą. Tu się urodziła, tu zdobyła podstawowe wykształcenie, tu mieszka i pracuje. Pasjonuje się  literaturą, lubi czytać od zawsze. Jednakowo od prawie 30 lat pasjonuje się także nauczaniem.Pani Halina Kawęcka – Rachoń
Uczy geografii w klasach V-VIII. Jej życie zawodowe zatoczyło krąg: w PSP w Bystrzycy wiele lat temu zaczynała pracę nauczyciela; po upływie wielu lat  na różnych etapach edukacyjnych i różnych stanowiskach wróciła, aby uczyć piękna i różnorodności otaczającej nas przestrzeni geograficznej  dzieci jej pierwszych wychowanków. Najlepiej, jak potrafi.Pan Dariusz Wajs
Historyk i regionalista. Od lipca 2017 roku prowadzi na Facebooku witrynę „Dawny Zakrzówek i okolice”. Od września 2018 roku sekretarz zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego. Jeden z opiekunów Izby Pamięci i Tradycji Regionalnej w Zakrzówku. Doktorant historii KUL. Pasjonat dobrej książki, fotografii
i podróży.


Pan Jerzy Łukasik
Absolwent  Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr Wychowania Fizycznego. Prace w naszej szkole rozpoczął w 2019 roku. Do Bystrzycy i tych stron ma wielki sentyment, bo tu urodziła się jego mama a sam spędzał swoje dzieciństwo. Pasjonuje się pływaniem oraz zapasami. W wolnych chwilach uczy i doskonali pływanie dla każdego. Założyciel i prowadzący szkółkę pływania „Od niemowlaka do przedszkolaka.”Pani Karolina Małocha- Pytlak
Ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na kierunku Filologia polska, specjalność: logopedia. Prowadzi badania naukowe z zakresu wpływu środowiska wychowawczego na rozwój mowy. Członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W Oddziale Lubelskim PTL –u wchodzi w skład Zarządu, pełniąc funkcję skarbnika. Znajduje się w Komitecie Redakcyjnym „Biuletynu Logopedycznego” – punktowanego czasopisma logopedycznego. Współorganizowała oraz brała udział w wielu konferencjach naukowych, również jako prelegentka. Jest współautorką artykułu poglądowego pt. „Afazja a demencja – diagnoza różnicowa”, który ukazał się w „Biuletynie Logopedycznym” (Nr 1-2, 30-31, 2016/2017, s. 85 –96). Zawodowo diagnozuje i prowadzi terapie logopedyczne dzieci i dorosłych zwłaszcza z całościowymi zaburzeniami rozwoju, schorzeniami neurologicznymi oraz schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Na co dzień pracuje w Centrum Terapii Autyzmu ALPHA w Lublinie jako logopeda z osobami z autyzmem w różnym przedziale wiekowym. Podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje bierze udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu logopedii. Swoją pracę traktuje jako wyzwanie i pasję. Jest osobą, która niekiedy mimo przeciwności losu napawa optymizmem i stara się dzielić uśmiechem.


Pani Beata Iżycka-Rachoń
Z wykształcenia jest mgr biologii, oraz mgr teologii, ukończyła również studia podyplomowe z przyrody. Pracuje w szkole od 1 września 1985 r. jako nauczyciel nauczania początkowego i katecheta w Szkole Podstawowej w Majdanie-Grabina.
Od 1 września 2010 r. nauczyciel w Zespole Szkół w Zakrzówku (nauczyciel biologii, przyrody i katecheta). Od 1 września 2012 nauczyciel przyrody i biologii w PSP w Bystrzycy.


Pani Katarzyna Potocka
Absolwentka UMCS w Lublinie, magister biologii, nauczyciel przyrody, specjalista z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami autyzmu i Zespołem Aspergera. Nauczyciel zawodu technik usług kosmetycznych. Obecnie odbywa studia podyplomowe z zakresu nauczania WDŻ. Jej pasją jest dostosowanie procesu dydaktycznego do możliwości psychofizycznych uczniów i tworzenie optymalnych warunków nauki bez względu na etap edukacyjny.Pani Alicja Dudkowska
Jestem nauczycielką z wieloletnim stażem pracy. Lubię dzieci i lubię uczyć. Przez wiele lat pracowałam w dużej szkole podstawowej, teraz los rzucił mnie do szkoły w Bystrzycy. Cieszę się, że mogę tutaj pracować. Poza pracą lubię chodzić po lesie, zbierać grzyby i jeździć na rowerze. Jeśli mam czas oglądam programy kulinarne.Pani Patrycja
Latosiewicz- Zaręba
Nauczyciel- wychowawca Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w grupie „Leśne Skrzaty”.    Absolwentka KUL oraz UMCS w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Pracę z dziećmi zaczęła już w trakcie studiów. Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiała w Centrum Wolontariatu „Serce na dłoni” w Kraśniku, który stał się przez kilka lat miejscem, w którym nabywałam doświadczenia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dorobek ten wykorzystała w pracy w oddziale żłobkowo- przedszkolnym w Lublinie, gdzie przez ponad cztery lata doskonaliła swój warsztat pracy z najmłodszymi. Jako nauczyciel stara się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Celem jej pracy jest to, aby dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują oraz by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.


 

Pani Sylwia Podkościelna
Absolwentka Politechniki Radomskiej na kierunku: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Ukończyła kilka kursów o tematyce autyzmu. Dobro dziecka jest dla niej najistotniejszym celem. W swojej pracy otacza dzieci serdecznością i troskliwą opieką. Pracę w naszej szkole rozpoczęła w 2021 roku jako nauczyciel wspomagający.


Pani Monika Staroch
Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako nauczyciel języka niemieckiego w różnych typach szkół. Stojąc po drugiej stronie nauczycielskiego biurka stara się dzielić posiadaną wiedzą i wzbudzać wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Prywatnie interesuje się aranżacją wnętrz i architekturą krajobrazu. Lubi wędrówki górskie i jazdę konną.


Pani Paulina Karamon
Absolwentka UMCS w Lublinie. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jest osobą, która z entuzjazmem podejmuje się roli przewodnika w procesie uczenia. Sama nieustannie doskonali swoje umiejętności i dąży do rozwoju zawodowego. Od kwietnia 2023 r. pracuje jako asystent nauczyciela przedszkola. Od października 2023 r. pracuje jako nauczyciel wspomagający. Dba o budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez współtworzenie profilu szkoły w mediach społecznościowych. Po pracy spełnia się poprzez wolontariat na rzecz bezdomnych zwierząt i współpracuje z organizacjami prozwierzęcymi z całej Polski.Pani Ilona Puchacz
Z wykształcenia jest grafikiem i animatorem kultury. Na swojej „drodze” spotyka się z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Przyjemność sprawia jej towarzyszenie im w poznawaniu i odkrywaniu na nowo w sobie potencjału twórczego. W naszej szkole pracuje od 2022 roku.


Pan Marek Michalak


 

Pani Małgorzata Rzęzawa
Nauczyciel wychowawca kl. II.  Absolwentka UP w Lublinie i UMCS w Lublinie, gdzie uzyskała kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie nauczania chemii oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Pracę z dziećmi rozpoczęła w szkole podstawowej. Dalsze lata to praca z młodzieżą. Od zawsze pasjonuje się pracą z dziećmi oraz kształtowaniem ich postaw. Inspiruje dzieci do rozwoju.