Archiwum miesiąca: czerwiec 2021

Czytelnik Roku 2020/2021 wybrany!

Biblioteka szkolna z radością zawiadamia, że konkurs na Czytelnika Roku 2020/2021 został już rozstrzygnięty! Po raz kolejny ten zaszczytny tytuł Czytelnika Roku  zdobyła Zuzanna Pikuła, uczennica klasy III. Zuzia  wypożyczyła i przeczytała 39 książek. Gratulujemy!  Na wyróżnienie zasługuje ponadto cała klasa III, która zajęła I miejsce w szkole pod względem przeczytanych książek w przeliczeniu na jednego ucznia. Brawo trzecioklasiści!

A oto pozostałe wyniki czytelnictwa uczniów naszej szkoły:

     Uczniowie klas I – VII wypożyczyli przez cały rok szkolny 185 książek, co oznacza, że jeden uczeń przeczytał średnio nieco ponad siedem książek (7,7).

  • Najlepsi czytelnicy naszej szkoły
Miejsce Imię i nazwisko Klasa Ilość przeczytanych książek
I Zuzanna Pikuła  II 39
 II  Mateusz Śnios  IV  15
 III Jakub Zarzeczny VI  12

 

  • Czytelnictwo klas
Miejsce Klasa Ilość przeczytanych książek Średnia na 1 ucznia
I  Trzecia  79  15,8
 II Czwarta 23 11,5
 III Pierwsza 13 6,5

Na koniec  gratulujemy wszystkim, którzy sięgnęli w tym  roku po książkę. Na pewno było warto. Jednocześnie biblioteka przypomina o możliwości wypożyczenia książek na okres wakacyjny. Zapraszamy, zachęcamy!!! Czytać można wszędzie.

21 czerwca – dzień zwrotu podręczników i książek do biblioteki szkolnej

 

 21 czerwca (poniedziałek) – dzień zwrotu wszystkich podręczników i książek do biblioteki szkolnej

  Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2020/2021, dlatego biblioteka  informuje o konieczności zwrócenia  wypożyczonych podręczników oraz książek. Jednocześnie przypomina, że ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z regulaminem podręczniki zniszczone lub zagubione należy odkupić.

Jak zwracać?

 Uczniowie klas 1 – 3

Wychowawcy klas zbierają podręczniki od rodziców /uczniów w wyznaczonym przez siebie terminie  a następnie przekazują do biblioteki szkolnej. Oprócz tego uczniowie oddają wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej.

Uczniowie klas 4 – 7

  Uczniowie przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej. Wychowawca klasy obecny jest przy zdawaniu podręczników przez uczniów.

 

 

Wideokonferencja dla Rodziców nastolatków na temat szczepień

Serdecznie zapraszam Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line dotyczącym szczepień nastolatków, które odbędzie się dniu 7 czerwca (poniedziałek ) 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas spotkania przedstawiciele I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przekażą pełne informacje na temat programu szczepień dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) oraz wyjaśnią  wszelkie wątpliwości z tym związane.

Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI5MDQxNTUtZmYxYi00NzFkLWE3ZjQtODI5MTU4ODBjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a