Archiwum miesiąca: maj 2020

1 czerwca 2020

Uprzejmie informuję uczniów, nauczycieli i rodziców, że dnia 1 czerwca  2020 (Międzynarodowy Dzień Dziecka) nie odbędzie się nauczanie zdalne. Uczniowie tego dnia będą mogli  odpocząć i zrelaksować się. Dołączam serdeczne życzenia z okazji Waszego święta.
Maria Stępień Dyrektor Szkoły

Uwaga! Ważne ogłoszenie!

                     W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego  2019/2020 biblioteka szkolna uprzejmie prosi wszystkich czytelników o zwrot wypożyczonych książek:

  • do 10 czerwca 2020 roku należy oddać lektury i inne wypożyczone książki,
  • do 19 czerwca 2020r. – podręczniki szkolne.

Serdecznie zapraszamy:

  • w poniedziałek w godz.  12. 25 – 13.10
  • w środę w godz. 9. 40 – 11.30

Książki należy zostawiać na stoliku,  obok pomieszczenia biblioteki.

Jednocześnie pragnę poinformować, że będzie możliwość wypożyczenia książek na wakacje.

Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 21.05.2020r.

W związku z nowelizacją Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązującą od 25 maja 2020r. ,  zebraniu informacji od rodziców oraz przeanalizowania wytycznych MEN i GIS zarządzam:

  1. prowadzenie wyłącznie zdalnego nauczania i wychowania w NPP, oddziale przedszkolnym, w kl.1-6 do dnia 7 czerwca 2020r.
  2.  prowadzenie zdalnego nauczania przez wszystkich nauczycieli poszczególnych przedmiotów w kl.8 oraz zapewnienie konsultacji dla uczennic klasy 8 z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty  oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.Decyzja została podjęta po akceptacji organu prowadzącego,  podyktowana względami bezpieczeństwa naszych wychowanków i uczniów.                                                                                                                                                     Dyrektor szkoły Maria Stępień